FATEK

Fagopplæring i teknologibedriftene. Landsforeningen for opplæringskontorene i teknologi, industri og mekaniske fag

SKOLENETTET

Skoleressurs

KUNNSKAPSLØFTET

Ny reform. Se mer på: www.vilbli.no

LO

Landsorganisasjonen i Norge

LO UNGDOM

Landsorganisasjonens ungdomsside

LOFAVØR

Nettside for LO-organiserte

NHO

Næringslivets Hovedorganisasjon

PIL

Prosessindustriens landsforening

ORMET

Opplæringsrådet for metallbearbeidende og elektromekaniske fag

STATENS LÅNEKASSE

Lån og stipend til utdanning

TBL

Teknologibedriftenes landsforening

Skoleporten.no

Skoleporten.no er et offentlig nettsted for kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling i grunnskolen og videregående opplæring

YOU

Elektronisk basert yrkes- og utdanningsinformasjon

Utdanning.no

Informasjon om utdanning og yrkesvalg

YOUNG-GATE

Ungdomsside

Videregående skoler

Må endres!

Teknisk-Fagskole.no

Din vei til en kariere til sjøs

NAV.no

Har mange jobber, og treff på søk. Lett å bevege seg i, og har god respons på e-post

stepstone.no

Brukbart med jobber, men ikke så mange på lavere nivå. Mye IT, Internett og telekommunikasjon

jobbguiden.no

Hovedsaklig for teknisk personell

jobbdirekte.no

Få treff på søk. Har personlighetstest

jobbline.no

Få treff på søk

jobmatch.no

Tung navigering, liten respons på e-post

jobbnett.no

Tar betalt for å legge inn din CV, få jobber

jobpilot.no

Best på internasjonale stillinger, ikke så mye i Norge